fredag, januar 22, 2021
Blogg
Foreningen Våre Rovdyr har klaget på vedtaket til rovviltnemndene i region 4 og 5 angående lisenskvoten på ulv innenfor ulvesonen. Vedtaket er totalt uforsvarlig, uakseptabelt og uten et kunnskapsgrunnlag som et slikt vedtak krever. Vedtaket strider i tillegg med naturmangfoldloven §§ 1, 5, 9 og forutsetningene i begrunnelsen til § 18 første ledd bokstav...
jerv
Foreningen Våre Rovdyr ser seg mange ganger nødt til å klage på fellingskvoter som rovviltnemndene vedtar. Nå gjelder det lisenskvoten på jerv i Region 5 for 2020/2021. Men denne gangen er vedtaket spesielt hårreisende da nemnda dobler hunndyrkvoten som den faglige tilrådningen fra sekretariatet fra Fylkesmannen anbefaler. Vedtaket er totalt uforsvarlig og bryter med naturmangfoldloven §§ 5,...
Kjære alle medlemmer. Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse årets årsmøte som var planlagt på Skinnarbu Nasjonalparkhotell. Det er ikke anbefalt at større grupper skal møtes og vi hadde ikke klart å gjennomføre anbefalingene med 2 meters avstand og andre forholdsregler. Vi håper å se dere alle igjen neste år! Følg...
I våre utgave av Våre Rovdyr 1-2020 har Tormod V. Burkey en svært interessant artikkel om gjennomgangen av faglige spørsmål i ulverettssaken mellom Staten og WWF. Burkey redegjør tydelig og klart om hvorfor det fortsatt ikke foreligger noen tilfredsstillende vurdering om "uttaket" truer bestandens overlevelse. Artikkelen redegjør også om faglige spørsmål knyttet om mot det såkalte bestandsmålet...
Elverum kommune har opprettet en arbeidsgruppe som skal samle inn erfaringer som innbyggere og besøkende har hatt med ulv. Erfaringene skal brukes for å dokumentere hvordan det er å bo og leve med ulv i kommunen. De ønsker gjerne å motta egne erfaringer, bilder av ulv eller spor, eller lyd. Leder av...
Vi fortsetter den store suksessen med foredraget av André Holm "Øye til øye med Østmarkaulven"! Vi anbefaler alle å få med seg dette foredraget. Det har blitt arrangert i en rekke kulturhus hvor nesten samtlige kulturhus har blitt fylt opp. Dette er et nytt og spennende foredrag av året med unike og helt...
Vi ønsker velkommen til årets sporingstur lørdag 22. februar. Turen vil også i år ta utgangspunkt fra vår fritidseiendom Haugen i Julussdalen. Vi har i alle år sporet på Letjenna-flokken som nå dessverre er skutt og oppløst. Vi håper dermed å finne spor av andre individer ikke så langt...
«ØYE TIL ØYE MED OSLOULVEN 2019» Et nytt og spennende foredrag med unike video opptak, bilder og historier fra året 2019. Friluftsmannen Andre Holm har over 800 overnattingsdøgn i norsk og svensk villmark.Han har flere møter med bjørn, jerv, gaupe og ulv. Det som er fellesnevneren for hans turer er at det finnes store rovdyr hvor...
VI HAR FÅTT NYE T-SKJORTER TIL SALGS T-skjortene kan fås i både herremodell (S-XXL) og damemodell (XS-XL), samt i barnestørrelser. De er noe små i størrelsen. Pris kr. 249,- + frakt. Vi har også collagejakker til salgs i farge svart. Størrelse S-XXL. Pris kr 449,- + frakt.  FOR BESTILLING SEND...
Foreningen Våre Rovdyr har levert en omfattende høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet angående forslag om endringer i den regionale rovviltforvaltningen. Av de største og mest omfattende forslagene er et forslag om å øke størrelsen på rovviltregionene og dermed færre regioner, samt forslag om en annen differensiering av bestandsmålene og inndelinger. Forslaget innebærer også...