fredag, juli 10, 2020
Blogg Side 3
Foreningen Våre Rovdyr arrangerer foredrag om Østmarkaulvene. Et spennende blikk inn i Østmarka/Osloulvenes liv gjennom 2018! Del 2. Arrangør: Foreningen Våre Rovdyr Foredragsholder: André Holm. VI FORTSETTER SUKSESSEN! Neste foredrag er 7. mars på Lillestrøm kultursenter, kl. 19.00-20.15. Friluftsmannen Andre Holm har over 800 overnattingsdøgn i norsk og svensk villmark. Han har flere møter med bjørn, jerv, gaupe og ulv. Det som er fellesnevneren for hans...
Kilma- og miljødepartementet (KLD) har nå ferdigbehandlet klagene som kom inn etter at rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok at tre ulvefamilier innenfor ulvesonen skulle skytes. Vedtaket til nemndene inkluderte Slettås, Mangen og Holbølreviret. KLD tillater kun jakt på Slettåsreviret da departementet anser at det kun er i dette tilfellet at vilkåret i naturmangfoldloven § 18 første ledd...
HYTTA ER SOLGT Vi selger vår flotte fritidsbolig på Lundersæter. Ønsker du litt fri fra hverdagens stress og mas og bare nyte den friske luften og roen kan dette stedet anbefales på det varmeste! En sjarmerende fritidseiendom omringet av skogarealer og nærhet til Homsjøen. Eiendommen er bestående av hytte, uthus, bod og utedo. Hytta ligger skjermet til og har gode lys...
Foreningen Våre Rovdyr har sammen med WWF verdens naturfond, NOAH - for dyrs rettigheter og Naturvernforbundet sendt brev til Energi- og miljøkomiteen om forvaltning av bjørn i forbindelse med et representantforslag fra Senterpartiet. Et forslag for å redusere dagens bestand av bjørn Representantforslaget har som mål å stoppe utvidelsen av forvaltningssonen for bjørn i rovviltregion 6, åpne for bruk av alle...
Norsk institutt for naturforskning har nå publisert et spennende kartverktøy for å vise de mest egnede jerveområdene i Sør-Norge. Slike sammenhengende leveområder for jerven har lenge vært etterspurt, men arbeidet hos rovviltnemndene har gått svært sakte fram. Forskningsrapporten har tatt utgangspunkt i jervepopulasjonen, utbredelsen av beitedyrene sau og tamrein og brukt ulike modeller for å vise ulike alternativ for jervesonene. Det...
gaupe Hordaland
«Foreningen Våre Rovdyr ønsker på denne måten å takke Hordaland fylkeskommune for et godt vedtak angående gaupe og en positiv holdning til tilstedeværelse av rovdyr i naturen.» Slik begynner brever fra Foreningen Våre Rovdyr til Hordaland fylkeskommune, signert av daglig leder Ingvild Elise Ihle. Bakgrunnen er Hordalands positive holdning til gaupe. «Som dere omtaler og har gjort rede for i vedtaket...
Naturvårdsverket
Svenske myndigheter har besluttet at det ikke blir lisensjakt på ulv i Sverige til vinteren. I et brev til samtlige länsstyrelser i Sverige, skriver Naturvårdsverket at det ikke blir lisensjakt på ulv den kommende vinteren. Det er med bakgrunn Riksdagens beslutning av 10. desember 2013 om «En hållbar rovdjurspolitik» at Naturvårdsverket har gjort denne beslutningen. Der heter det at delegering av...
Flertallet i rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtar lisensfelling på de etablerte ulvefamiliene i Slettås, Hobøl og Mangen, i tillegg til en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen. Vedtaket er stikk i strid med sekretariatets innstilling som ikke anbefaler lisensfelling på ulv innenfor sonen. Foreningen Våre Rovdyr mener det er fullstendig hårreisende og meningsløst at rovviltnemndene vedtar at en...
Det er streifulv fra Sverige som stort sett står for angrepene på norske beitedyr. De stabile ulvefamiliene som har revir i Norge holder seg stasjonære innenfor revirgrensene. Nå er Osdalsflokken og Julussaflokken skutt, og det er dermed ingen dyr der som beskytter grensene sine. Det blir derfor fullstendig meningsløst av rovviltnemndene igjen skal skyte ut de stabile flokkene vi har! Les...
jerv
Det er ikke et samfunnsoppdrag å redusere truede rovdyr i norsk natur. Skrevet av: Siri Martinsen | Noah - For dyrs rettigheter Arnodd Håpnes | Naturvernforbundet Marte Conradi | WWF Berit Lind | Foreningen våre rovdyr (dette innlegget sto første gang på trykk i Nationen 14.06.2018) Nationens leder 2. juni mener de undertegnede organisasjonene må akseptere enten pest eller kolera for den sterkt truede jerven. Vårt felles brev til Klima -...