søndag, juni 16, 2019
Blogg Side 4
jerv
Fire naturvernorganisasjoner går sammen for å hindre jakt på jerv i Oppland fylke. Foreningen Våre Rovdyr, Naturvernforbundet, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond har sammen klaget på et vedtak om skadefelling av jerv i Nord-Fron og Sør-Fron østside, datert 12. februar i år. – Vedtaket åpnet for skadefelling på én jerv og hadde varighet til og med 15....
hjort
Foreningen Våre Rovdyr har i dag sendt brev til Statsministerens kontor angående flytting av ansvarsområdet for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Brevet kan du lese her: Til Regjeringen v/Statsministerens kontor Angående flytting av ansvar for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet I en pressemelding datert 17.01.2018 fra Statsministerens kontor skrives det følgende: «Viltressurser fra Klima...
haglen dugnad
I juli og september 2017 var flere samlet til dugnad på foreningens fritidsbolig Haugen i Julussdalen. Huset ble vasket og malt i en mørkere brun-sort farge, som passer bedre til naturen omkring. Det ble ryddet og annet forefallende arbeid ble gjennomført. Så nå er Haugen klar for nye besøk og vårt møtested for sporingsturer er vedlikeholdt! Takk til alle som...