Siden identifisering av bjørn ved hjelp av DNA ble tatt i bruk i 2010, har bestanden sunket fra 166 til 125 brunbjørner i Norge.
I følge Rovdata ble det i fjor registrert 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede biologiske prøver. Det er samme antall som ble påvist i 2016.
I fjor var niende året på rad med nasjonal innsamling av skit- og hårprøver med antatt opphav fra brunbjørn. Prøvene analyseres for DNA hos Nibio Svanhovd.

De tre siste årene har man årlig registrert under 130 brunbjørner i Norge ved hjelp av metoden, viser tall fra Rovdata. Utviklingen har stort sett hatt en nedadgående trend siden toppåret 2010, da det ble registrert 166 brunbjørner i landet.

Under bestandsmålet

– Vi påviste 125 ulike bjørner i landet i fjor, hvorav 55 hunnbjørner og 70 hannbjørner. Dette er, som i fjor, det laveste antall bjørner som er registrert i Norge siden registreringene startet opp i 2009. De fleste bjørnene lever i Hedmark (48), Finnmark (37) og området som tidligere var Nord-Trøndelag fylke (29), forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 13 årlige ungekull i landet fordelt på ulike rovviltregioner. Med sju (6,9) ungekull i 2017 er bestanden fortsatt godt under det nasjonale bestandsmålet.

Liten oppgang

Samtidig har andelen hunnbjørner gått ørlite opp fra 41 prosent i 2016 til 44 prosent i 2017. Hunnbjørner er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid.

– Mens antall hannbjørner går ned, mest sannsynlig som følge av jakt, ble det i fjor registrert fire flere hunnbjørner i landet enn året før. Med 55 hunnbjørner i landet kan vi beregne oss fram til at det ble født sju (6,9) ungekull, som er en liten oppgang fra 6 (5,9) i 2016, forklarer Kindberg.

59 prosent positive for bjørn

Det ble til sammen samlet inn 1034 prøver fra bjørn i landet i 2017, hvorav 776 skitprøver, 249 hårprøver og ni vevsprøver fra døde bjørner. Totalt 59 prosent av prøvene var positive for brunbjørn DNA. De resterende prøvene (41 prosent) var enten prøver fra bjørn med for dårlig kvalitet til å bli positiv i analysen, eller prøver fra andre arter.

– Av totalt 125 bjørner er 82 individer (66 prosent) også påvist i Norge tidligere. De individene som ikke er fanget opp før har enten vandret inn i landet siden forrige inngang, ikke blitt registrert eller er unger født inn i bestanden, forteller Snorre Hagen, leder hos Nibio Svanhovd.