Vi søker ny daglig leder

Arbeidsgiver:FORENINGEN VÅRE ROVDYR

Stillingstittel: Daglig Leder

Frist: 01.08.2021

En spennende og utfordrende 100 % stilling som daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr er ledig. Vi ønsker ansettelse så snart som mulig, ettersom vår mangeårige daglige leder vil gå over i en annen stilling hos oss i løpet av høsten.

Vi søker en naturinteressert person med genuin interesse for bevaring av norsk fauna med spesielt engasjement for bevaring av våre fire store rovdyr. Det kreves god kommunikasjonsevne, samarbeidsevne og kunnskap om landets forvaltningen av våre fire store rovdyr. Det vil være en fordel med ledererfaring.

Foreningen Våre Rovdyr står som vanlig overfor store oppgaver med å bevare livskraftige bestander av de fire store rovdyr i Norge. Vi står nå bedre rustet enn tidligere til å skape vekst i foreningen. For den rette er dette en stor mulighet til å bli med å påvirke foreningens framtid gjennom egne ideer, og skape noe sammen med andre ansatte og vårt nettverk. Dette er på mange måter ikke noen 8 til 4-jobb, men samtidig en jobb med stor frihet og muligheter. I utgangspunktet er jobben basert på hjemmekontor, men det kan være muligheter for å leie kontorplass i et egnet miljø.

Arbeidsoppgaver:

·      Ansvarlig for at FVR drives i henhold til formål og strategier

·      Ansvar for den daglige driften av FVR inkludert personal- og økonomiansvar

·      Være sekretær for foreningens styre

·      Sørge for at organisasjonen fremstår profesjonelt i media og den offentlige rovdyrdebatten

·      Være pådriver for at vi er aktivt med på sosiale medier

·      Kommunisere med, drive lobby og svare på høringer overfor myndigheter og forvaltning

·      Forsøke etter beste evne å påvirke rovviltforvaltning for å styrke bevaring av våre fire store rovdyr og ikke minst at de bestandsmål som er satt i det minste innfris

·      Delta i møtevirksomhet med departement, politikere, forvaltning og andre instanser

·      Skape et nettverk med andre organisasjoner som jobber med naturvern og rovdyr, deriblant holde god kontakt med vår søsterorganisasjon i Sverige

·      Samarbeide, lede og delegere arbeidsoppgaver overfor andre ansatte

Stillingen er basert på hjemmekontor. Ønsket bosted er det sentrale Østlandet, men dette kan fravikes for godt kvalifiserte søkere. Pensjonsordning. Lønn etter avtale.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styreleder Tor Arild Esperås på telefon 413 89 190 eller daglig leder, Ingvild Elise Ihle, telefon 918 56 178.

Søknadsfrist senest 1. august.

Om arbeidsgiveren

Foreningen Våre Rovdyr er en medlemsbasert frivillig naturvernorganisasjon som ble stiftet i 1986. Vårt hovedformål er å arbeide for at alle norske og felles nordiske rovpattedyr og rovfugler skal leve i livskraftige bestander.

Se hele søknadsteksten og søknadskjema på Finn.no: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=223422996