Elverum kommune ønsker å få tilsendt erfaringer med ulv

Foto: iStock

Elverum kommune har opprettet en arbeidsgruppe som skal samle inn erfaringer som innbyggere og besøkende har hatt med ulv. Erfaringene skal brukes for å dokumentere hvordan det er å bo og leve med ulv i kommunen. De ønsker gjerne å motta egne erfaringer, bilder av ulv eller spor, eller lyd.

Leder av gruppa er Yngve Sætre (H) og de andre medlemmene er sekretær og landbrukssjef Dagrun Bergersveen, Arnfinn Uthus (Sp) og Magnus Stenseth (Ap). Leder av gruppa uttaler til Østlendingen:

– Vi har fått avtale med statsråd Sveinung Rotevatn den 14. april. Vi ønsker å få med oss noe konkret til ham. Vi vil ha folks opplevelser av ulv. Det vil si eksempler på følgene av rovdyrpolitikken. Folk møter ulv, ser spor eller hører den. Vi vil vite hvordan de opplever det. Både de positive og de negative, sier Yngve Sætre (H), leder for gruppa.

– Hvis det er slik at folk for eksempel ikke ønsker å gå tur i skogen fordi de frykter ulv, så vil vi høre det. Men også det motsatte, at folk oppsøker skogen. Vi vil gjerne høre begge sider av opplevelsen folk har med ulv, sier Sætre.

– Det skal gjenspeile folks meninger. De er sjølsagt forskjellige, sier Uthus.

Vår oppfordring

Vi oppfordrer dermed alle våre medlemmer og støttespillere som bor i Elverum eller i nærliggende områder, eller som har vært på besøk i Elverum, til å dele sine erfaringer med ulv til denne arbeidsgruppa. Dokumentasjon og erfaringer ønskes sendt til: postmottak@elverum.kommune.no og merk e-posten med rovdyr-opplevelse.