FVR i Dagsavisen

Rapporten fra FNs Naturpanel sier at det haster å verne større, sammenhengende land- og havområder der den ville naturen får være i fred. FVR mener at flere av nasjonalparkene i Norge egner seg for formålet, og at for eksempel store deler av Hardangervidda nasjonalpark bør gis et strengere vern. Dette innebærer blant annet at husdyr ikke bør få konkurrere med villreinens beite der, naturlig hjemmehørende rovdyr må få etablere seg, og det må innføres sterke begrensninger på jakt og annen menneskelig ferdsel.
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/04/29/vil-stenge-hardangervidda-for-jegere/