Høringsuttalelser om vindkraft, åteforskrift og viltforskrift

I dag har Foreningen Våre Rovdyr levert tre store høringsuttalelser angående nasjonal ramme for vindkraft, forslag om ny åteforskrift og viltforskrift. Vi har i alle uttalelsene påpekt viktigheten av å ta vare på de store rovdyrene og ta hensyn til deres leveområder.

Forslagene til ny åteforkskrift og viltforskrift berører både vårt rovfulgmottak, vårt fokus på rovdyrturisme og skadefelling av vilt. Alle høringsuttalelsene kan leses i sin helhet under.