Ny utgave av Våre Rovdyr

Det nye nummeret av Våre Rovdyr skal nå være ute til alle medlemmer. Dette nummeret er det første med Alette Sandvik, vår nye daglige leder, som redaktør. I dette nummeret er det både fokus på bjørnejakt, vår nye regjerings rovviltpolitikk, jerven som skogsdyr og mye mer. Vi har fått en rekke nye medlemmer den siste tiden og alle som melder seg inn får den siste utgaven av tidsskriftet tilsendt. Har du tips til spennende saker vi kan skrive om i vårt tidsskrift så ta kontakt med Alette Sandvik på e-post: as@fvr.no