Svenske streifulver angriper norsk bufe

Ulv. Foto: Istock.

Det er streifulv fra Sverige som stort sett står for angrepene på norske beitedyr.

De stabile ulvefamiliene som har revir i Norge holder seg stasjonære innenfor revirgrensene. Nå er Osdalsflokken og Julussaflokken skutt, og det er dermed ingen dyr der som beskytter grensene sine. Det blir derfor fullstendig meningsløst av rovviltnemndene igjen skal skyte ut de stabile flokkene vi har!

Les mer: