BESTANDENS OVERLEVELSE – fortsatt ingen tilfredsstillende vurdering

Ulv i tåke. Foto: P. Granberg

I våre utgave av Våre Rovdyr 1-2020 har Tormod V. Burkey en svært interessant artikkel om gjennomgangen av faglige spørsmål i ulverettssaken mellom Staten og WWF. Burkey redegjør tydelig og klart om hvorfor det fortsatt ikke foreligger noen tilfredsstillende vurdering om «uttaket» truer bestandens overlevelse. Artikkelen redegjør også om faglige spørsmål knyttet om mot det såkalte bestandsmålet som er bestemt gjennom Stortingets vedtak. Hele artikkelen kan du lese ved å laste ned lenken under.