Totalt uforsvarlig lisenskvote på jerv i Region 5

jerv
Foto: Istock.

Foreningen Våre Rovdyr ser seg mange ganger nødt til å klage på fellingskvoter som rovviltnemndene vedtar. Nå gjelder det lisenskvoten på jerv i Region 5 for 2020/2021. Men denne gangen er vedtaket spesielt hårreisende da nemnda dobler hunndyrkvoten som den faglige tilrådningen fra sekretariatet fra Fylkesmannen anbefaler. Vedtaket er totalt uforsvarlig og bryter med naturmangfoldloven §§ 5, 8 og 10.

Det konkrete forslaget til økning i kvoten kom fra SPs representant i nemnda, som så ofte tidligere. Kvoten ble enstemmig vedtatt uten at nemnda diskutere mulige følger for arten ved å doble hunndyrkvoten. Det mest skremmende var at nemnda aldri snakket om den drastiske nedgangen i antall kull fra forrige sesong til årets vinter, en nedgang fra 12 til 6 dokumenterte ynglinger (sekretariatet påpekte at det er dokumenter 1 yngling til, altså 7 ynglinger). Det faglige grunnlaget fra Fylkesmannen viser også at de fleste ynglingene er dokumenter i blå sone, altså der rovdyrene skal ha prioritet.

Vedtaket fra rovviltnemnda synliggjør helt tydelig at nemnda ikke legger kunnskap til grunn, men kun egne politiske overbevisninger og ønsker å skyte flest mulig rovdyr. Vedtaket denne gangen er fullstendig hårreisende og vi håper vedtaket blir erklært ulovlig.

Klagen kan lese i sin helhet leses under.

Innstillingen til vedtak fra sekretariatet kan leses ved å trykke på denne lenken.

Den endelige vedtaket fra rovviltnemnda kan leses her.