Årets sporingstur – AVLYST p.g.a. Letjenna-reviret skutt

Vi ønsker velkommen til årets sporingstur lørdag 22. februar. Turen vil også i år ta utgangspunkt fra vår fritidseiendom Haugen i Julussdalen.

Vi har i alle år sporet på Letjenna-flokken som nå dessverre er skutt og oppløst. Vi håper dermed å finne spor av andre individer ikke så langt unna Haugen. Vi er også avhengig av gode sporingsforhold som er det for øyeblikket ikke er noe særlig av. Det er mye regn, holke og skare. Vi satser derfor på at forholdene blir bedre mot sporingshelgen.

Spor etter Letjenna-flokken.

Det må tas forbehold om både at sporingsforholdene bedrer seg noe og at vi finner spor. Alt vil gis beskjed om per mail til alle som er påmeldt.

For å delta send en mail til: ii@fvr.no. Vi ordner som vanlig med bål og lunsj. Alle deltakere må stille med ski, godt tøy og noe mat/drikke.