Vårjakt på bjørn

Direktoratet for naturforvaltning har varslet at det kan bli aktuelt med ekstraordinære avlivning av bjørn på vårsnø fra og med 2012. Foreningen Våre Rovdyr har iunderstreket at vi tar avstand fra dette både på etisk grunnlag og fra et bestandsmessig synspunkt. Utgangspunktet for uttak av denne sterkt truede arten (Norsk rødliste 2010) er et fiktivt bestandsgrunnlag i og med at mange av bjørnene befinner seg deler av året i våre naboland og kan til og med allerede være skutt der.
Onsdag 29. februar 2012. Brev sendt til Miljøverndepartementet