Rovfuglmottak på Østlandet

Foreningen Våre Rovdyr har siden 1995 tatt imot syke og skadede rovfugler til rehabilitering på rovfuglmottaket i Nes i Akershus.

kattugle
Kattugle i foreningens rovfuglmottak i Nes.

Mottaket driftes av familien Sjøli/Grenaker som er aktive i foreningen. De har behandlet og sluppet fri mange rovfugler gjennom årene, og mange av fuglene er blitt ringmerket mens de var på mottaket.

Hønsehauk, kattugle,  slagugle, fjellvåk, musvåk, hubro, lerkefalk, spurvehauk, vandrefalk, spurveugle og kongeørn er blant de artene som har fått behandling.

Mottaket har ulike innendørsseksjoner tilpasset arter med ulike behov. Vi har godt samarbeid med veterinær som har spesialkompetanse på fugler.

 

lerkefalk
Lerkefalk i foreningens rovfuglmottak i Nes.

Vi er stolte av de positive resultatene av rehabiliteringen. Andelen individer med vellykket resultat fra behandling til slipp er ofte bedre enn på tilsvarende mottak i Norge og andre land. Mange av artene vi tar i mot er truede. Dermed er vi med på å opprettholde bestanden lokalt ved rehabilitere i stedet for å avlive fuglene.