Skattefradrag

Foreningen Våre Rovdyr er godkjent under ordningen med gaver til frivillige organisasjoner.

Det innebærer at du er fradragsberettiget for gaver med et samlet beløp på mellom kr 500 og kr 30.000 enten det gis til ulvefondet, som ordinære gaver eller begge deler.

Fradragsretten gjelder ikke kontingentbeløp (men det er selvsagt ikke nødvendig å være medlem for å støtte oss med pengegaver).

For at vi i Foreningen Våre Rovdyr skal ha muligheten til å innberette beløpene til ligningsmyndighetene kreves ditt personnummer.