Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen må si nei til jegerforbundet, som ønsker å fjerne buffersonen rundt ulvesonen i Hedmark.

Foreningen Våre Rovdyr skriver i en henvendelse til Statsråden at buffersonen i Hedmark må bestå som den er, eventuelt innlemmes permanent i ulvesonen.
Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) ønsker å fjerne buffersonen for å kunne gjennomføre ulvejakt utenfor ulvesonen i den siste delen av jaktperioden nå i mars. Foreningen Våre Rovdyr advarer på det sterkeste mot en slik endring, fordi det lett blir en permanent endring dersom det først tillates. Dette faller inn i rekken av mindre endringer som stadig rammer ulvestammen negativt over tid.

Fullstendig uakseptabelt

– Det er fullstendig uakseptabelt å fjerne buffersonen i nord selv om man nå har skutt og utslettet både Julussa- og Osdalsflokken! Dette er prioriterte områder for rovdyr! I prioriterte yngleområder for rovdyr skal terskelen for å tillate uttak av rovdyr være tilsvarende høy, og beitenæring og andre interesser skal i slike områder tilpasse seg rovdyrenes tilstedeværelse.

Krav om helnorske familiegrupper

Foreningen minner også om at samtlige av miljøorganisasjonene har et krav om at det skal være minst 15-20 helnorske familiegrupper av ulv i Norge, pluss grenseflokker som et første mål mot et levedyktig bestandsmål for ulv i Norge!
Området hvor det er bestemt buffersone tilhører det mest gunstige område for ulv i Norge. Her er det en alt for stor elgbestanden som ødelegger for millioner i skogen. Samtidig er det knapt 2000 innbyggere og knapt beitedyr i området. Det var heller ikke mye beitedyr i disse områdene før ulven kom.

Prioritert for rovdyr

Det kan ikke gjentas ofte nok, men dette området er nettopp prioritert for rovdyr! Vi vil også minne om at ulvesonen gjennom år har blitt kraftig redusert i forhold til utgangspunktet, og dekker i dag kun 5,5 prosent av Norges landareal. Vi forventer at buffersonen forblir buffersone inntil den innlemmes i dagens minimale ulvesone! Samtidig avventer alle en domsavsigelse knyttet til WWFs søksmål knyttet til bestandsmål på ulv, som forventes 24. april 2018.

Bør bli del av ulvesonen

Foreningen Våre Rovdyr er av den oppfatning om at området bør bestå som buffersone, også som erstatning for innskrenkninger i ulvesonen lengre sør. Vi mener at dette området må bli en del av ulvesonen, slik vi tidligere har krevd. Fordi ulvesonen ikke er en fysisk grense, er det spesielt viktig at vi beholder eller utvider buffersonen framfor å redusere den.

Labb utenfor ulvesonen

– Det kan ikke være slik at en ulv skal kunne skytes bare den setter en labb utenfor selve ulvesonen, sier Foreningen Våre Rovdyr i sin henvendelse til Statsråd Ola Elvestuen.
Samtidig er det ikke tatt noen beslutning om at det aldri skal være ulv i områdene der ulveflokkene ble nedskutt i vinter. Buffersonen må derfor være på plass også i framtiden. Det beste ville ha vært om selve ulvesonen utvides, men man må altså uansett ha en buffersone rundt ulvesonen.

Må avvise forslaget

Foreningen Våre Rovdyr mener at NJFFs forslag er et ledd i den stadige innskrenkingen av ulvesonen, som er landbrukets og jegerstandens planmessige og langsiktige strategi for utryddelse av ulven fra norsk natur. Foreningen Våre Rovdyr anmoder statsråden om å avvise forslaget fra NJFF i sin helhet.