lørdag, mars 6, 2021
Blogg
jerv
Foreningen Våre Rovdyr kjørte sommeren 2019 en kampanje med plakater og informasjonsfoldere i områder omkring våre nasjonalparker. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet i 2021, og sette fokus på hvordan vi forvalter nasjonalparkene og at rovdyrene i mange nasjonalparker ikke er velkomne. Foreningen Våre Rovdyr spør: Er det ikke akkurat i nasjonalparkene...
Kjære alle medlemmer. Vi planlegger å kunne gjennomføre årets årsmøte 22. mai, og vil komme med mer informasjon i løpet av den første uka i mars. Vi håper koronasituasjonen tillater at vi kan gjennomføre et hyggelig, "fysisk" møte, og gleder oss å se dere alle igjen !
Vår svenske søsterforening, Svenska Rovdjursföreningen, har i et brev anmodet EU-kommisjonen om å stille den svenske regjeringen for EU-domstolen, for under siste års lisensjakt å ha brutt lovgivningen som forbyr jakt på fredete arter . (Denne artikkelen ble publisert i Aftonbladet, les den här.) Förra veckan avslutades årets licensjakt efter att 27 vargar skjutits i...
Hei! Den 25.02 fikk vi inn ei ny kattugle. Den ble funnet i veikanten her i Nes, og ble levert til oss. Det var ei stor, flott, brunfarget hoe som var i godt hold, så den hadde nok ikke sultet lenge. Jeg fant ingen brudd eller andre synlige skader, men den var forvirret og...
Foreningen Våre Rovdyr har gitt forhåndsinnspill på revideringen av forskriften for jakt- og fangsttider. Hele innspillet kan du lese i sin helhet her. Forhåndsinnspill ifb. revidering av forskrift om jakt- og fangsttider Det vises til e-post fra Miljødirektoratet av 15.01.2021 med referanse 2021/197 og medsendt brev fra Miljødirektoratet av 14.01.2021 under overskriften Invitasjon til forhåndsinnspill...
Av Tor Arild Esperås, styremedlem I august 2020 fattet rovviltnemndene i region fire og fem, Oppland og Hedmark, vedtak om en buffersone for å beskytte den genetisk viktige ulvehannen i Deisjøparet fra å bli skutt under lisensfelling. Siden da har debatten tilspisset seg. I den sammenhengen er det ganske...
Foreningen Våre Rovdyr har klaget på vedtaket til rovviltnemndene i region 4 og 5 angående lisenskvoten på ulv innenfor ulvesonen. Vedtaket er totalt uforsvarlig, uakseptabelt og uten et kunnskapsgrunnlag som et slikt vedtak krever. Vedtaket strider i tillegg med naturmangfoldloven §§ 1, 5, 9 og forutsetningene i begrunnelsen til § 18 første ledd bokstav...
jerv
Foreningen Våre Rovdyr ser seg mange ganger nødt til å klage på fellingskvoter som rovviltnemndene vedtar. Nå gjelder det lisenskvoten på jerv i Region 5 for 2020/2021. Men denne gangen er vedtaket spesielt hårreisende da nemnda dobler hunndyrkvoten som den faglige tilrådningen fra sekretariatet fra Fylkesmannen anbefaler. Vedtaket er totalt uforsvarlig og bryter med naturmangfoldloven §§ 5,...
I våre utgave av Våre Rovdyr 1-2020 har Tormod V. Burkey en svært interessant artikkel om gjennomgangen av faglige spørsmål i ulverettssaken mellom Staten og WWF. Burkey redegjør tydelig og klart om hvorfor det fortsatt ikke foreligger noen tilfredsstillende vurdering om "uttaket" truer bestandens overlevelse. Artikkelen redegjør også om faglige spørsmål knyttet om mot det såkalte bestandsmålet...
Elverum kommune har opprettet en arbeidsgruppe som skal samle inn erfaringer som innbyggere og besøkende har hatt med ulv. Erfaringene skal brukes for å dokumentere hvordan det er å bo og leve med ulv i kommunen. De ønsker gjerne å motta egne erfaringer, bilder av ulv eller spor, eller lyd. Leder av...