torsdag, juli 18, 2019
Blogg
Foreningen Våre Rovdyr har avgitt følgende høringsinnspill angående forslag om forskrift for å bevilge midler til jaktbasert friluftsliv for barn og unge, samt mer bruk av utmarksressursene. Høringsbrev og høringsnotat kan leses ved å trykke på denne linken. 12....
Skrantesyke eller Chronic Wasting Disease (CWD) ble først påvist hos villrein i Nordfjella i 2016 og per dags dato har man 24 positive prøver for den alvorlige og dødelige prionsykdommen hos hjortedyr i Norge. Forskere omtaler sykdommene som en stor trussel mot hjorteviltbestanden i Norge. Nå er en hel villreinstamme slaktet ned i Nordfjella og man frykter spredning til andre villreinområder i Norge,...
Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årets årsmøte på Ljøratunet i Ljørdalen, Trysil. Årsmøtet vil finne sted lørdag 25. mai med foredrag og felles middag på kvelden. På søndag arrangeres det guidet tur i Fulufjellet nasjonalpark! Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer vil ta turen til dette flotte området og komme sammen for en hyggelig helg.  
Foreningen Våre Rovdyr arrangerer et grensetreff med våre venner i vår søsterorganisasjon i Sverige. Arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/2198719677047337/?ti=cl Sted: Bøkevangen, Prestebakke, Halden. Tid: Kl. 10.00, Lørdag 02.02. og kl. 14.00 Søndag  03.02. Lørdag sporer vi gruppevis i grenseskogene før vi samles til felles middag og flere foredrag på Bøkevangen. Søndag er det felles frokost og en liten ettersjekk i "skævven" før vi avslutter. Pris: Opplegget koster...
Vi ønsker våre medlemmer velkommen til sporingstur lørdag 23. februar 2019. I forkant av turen vil våre lokalkjente guider prøve å finne gode sportegn etter rovdyr. Vi håper å finne spor etter ulv, men det kan også bli aktuelt å se etter andre store rovdyr. Vi kommer til å begynne og lete med utgangspunkt i foreningens fritidsbolig Haugen i Julussdalen,...
Foreningen Våre Rovdyr arrangerer foredrag om Østmarkaulvene. Et spennende blikk inn i Østmarka/Osloulvenes liv gjennom 2018! Del 2. Arrangør: Foreningen Våre Rovdyr Foredragsholder: André Holm. VI FORTSETTER SUKSESSEN! Neste foredrag er 7. mars på Lillestrøm kultursenter, kl. 19.00-20.15. Friluftsmannen Andre Holm har over 800 overnattingsdøgn i norsk og svensk villmark. Han har flere møter med bjørn, jerv, gaupe og ulv. Det som er fellesnevneren for hans...
Kilma- og miljødepartementet (KLD) har nå ferdigbehandlet klagene som kom inn etter at rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok at tre ulvefamilier innenfor ulvesonen skulle skytes. Vedtaket til nemndene inkluderte Slettås, Mangen og Holbølreviret. KLD tillater kun jakt på Slettåsreviret da departementet anser at det kun er i dette tilfellet at vilkåret i naturmangfoldloven § 18 første ledd...