fredag, mai 14, 2021
Blogg
Kjære alle medlemmer. Vi planlegger å kunne gjennomføre årets årsmøte helga 22.-23. mai på Skinnarbu Nasjonalparkhotell. Temaet for årsmøtet til være nasjonalparker og rovdyr. Her er programmet : Vi håper koronasituasjonen tillater at vi kan gjennomføre et hyggelig, "fysisk" møte, og gleder oss å...
jerv
Foreningen Våre Rovdyr kjørte sommeren 2019 en kampanje med plakater og informasjonsfoldere i områder omkring våre nasjonalparker. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet i 2021, og sette fokus på hvordan vi forvalter nasjonalparkene og at rovdyrene i mange nasjonalparker ikke er velkomne. Foreningen Våre Rovdyr spør: Er det ikke akkurat i nasjonalparkene...
Viggo Ree, informasjonskonsulent i Foreningen Våre Rovdyr, har beskrevet omstendighetene rundt den første, offisielle observasjonen av gullsjakal i landet. Les artikkelen her, i det siste nummeret av medlemstidsskriftet "Våre Rovdyr" Foto: Gullsjakal i Lakselv, Finnmark 2020, Robert Severin Pedersen. https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4368482a-e759-4a8e-8f97-f099e2922531
Vårutgaven av FVRs tidsskrift er nettopp sendt ut til alle foreningens medlemmer. Hovedtemaet i dette nummeret er "Nasjonalparker og rovdyr", og med dette markeres starten på en ny kampanje for bedre vern av dyre- og planteliv innenfor nasjonalparkene, og for de naturlig hjemmehørende rovdyrenes rett til å etablere seg der.  Foreningens informasjonskonsulent, Viggo Ree,...
Rapporten fra FNs Naturpanel sier at det haster å verne større, sammenhengende land- og havområder der den ville naturen får være i fred. FVR mener at flere av nasjonalparkene i Norge egner seg for formålet, og at for eksempel store deler av Hardangervidda nasjonalpark bør gis et strengere vern. Dette innebærer blant annet at husdyr ikke bør...
I dag falt høyesterettsdommen i saken mellom WWF og staten, og ulven tapte. "Dette er rett og slett en naturtragedie. Med denne dommen vil ulven i Norge forbli kritisk truet i uoverskuelig fremtid", sier generalsekretær i WWF Verdens Naturfond, Karoline Andaur. WWF gikk til søksmål mot Klima- og Miljødepartementet i 2017....
Onsdag 17. mars kom en ulv seg innenfor et inngjerdet beite i Rakkestad og bet ihjel to sauer. Ordføreren i Rakkestad kommune, Karoline Fjeldstad, sendte søknad til Miljødirektoratet om fellingstillatelse på ulven. Stortingsrepresentant for Senterpartiet Ole André Myhrvold var raskt ute i avisa Nationen med krav om "stående fellingstillatelse for slike tilfeller", til tross for at hendelsen...
Du er ute og kjører en vinterkveld, og blir vitne til at en trailer treffer en fugl som havner i grøfta. Ved nærmere ettersyn viser det seg at det ikke er en hvilken som helst fugl, men en ugle som ligger der i snøen, puster så vidt det er, og glipper med store, kulerunde øyne. Hva gjør...
Vår svenske søsterforening, Svenska Rovdjursföreningen, har i et brev anmodet EU-kommisjonen om å stille den svenske regjeringen for EU-domstolen, for under siste års lisensjakt å ha brutt lovgivningen som forbyr jakt på fredete arter . (Denne artikkelen ble publisert i Aftonbladet, les den här.) Förra veckan avslutades årets licensjakt efter att 27 vargar skjutits i...
Nytt fra Rovfuglmottaket 16. mars 2021 Den 25.02 fikk Rovfuglmottaket inn ei ny kattugle. Den ble pleiet og bortskjemt etter alle kunstens regler på "Uglehotellet". I dag var ugla frisk nok til å slippes ut, og den fløy så fort ut i skogen at ingen rakk å få tatt et eneste bilde før den...