Reduserte gaupekvoter

tirsdag 31. januar 2012

Miljøverndpartementet har gitt Foreningen Våre Rovdyr delvis medhold på klager i forbindelse med den høye jaktkvoten på gaupe i 2012. – Rovviltnemndenes jaktkvote på gaupe var langt over et forsvarlig nivå. Nå har da også Miljøverndepartementet senket kvoten med 39 individer – fra 157 til 118 dyr . Kvotejakten på denne truede arten begynner over store deler av landet i morgen, og den reduserte kvoten er bedre i stand til å ivareta en mer stabil bestand, sier styreleder i Foreningen Våre Rovdyr, Arne Flor. – Det er for øvrig ganske oppsiktsvekkende at departementet eksempelvis har mer enn halvert kvoten i  Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder – fra 32 til 15 dyr. Vi mente at en kvote på 12 dyr var nok, så vi er godt fornøyd med at departementet har lagt seg nær opp til vår vurdering.

– Departementet har også tatt kraftige kvotekutt i Midt-Norge og Nordland, og samlet sett er vi nede på et nivå for uttak av gaupe som samsvarer bedre med en forsvarlig biologisk forvaltning, selv om vi fortsatt mener uttaket totalt sett er for høyt.

– Vi har ikke kunnet unngå å registrere at flere av de regionale rovviltnemndene har utviklet seg i retning av ekstrem rovviltmotstand. Dette er tankevekkende i og med at de er satt til å ta vare på rovdyrene. Det var med andre ord på høy tid at kursen ble justert, sier Flor.
2006.03.03 Gaupe (Lynx lynx) går i tung snø. Rovdyr, predator. Bildet er tatt under kontrollerte forhold, EKT, Langedrag. Buskerud. © Roy Mangersnes / NN / Samfoto 51,2 MB TIF 04.10.07 14:32
h http://www.rovviltportalen.no/content/500044433/Kan-felle-118-gauper-under-kvotejakta