fredag, april 26, 2019
Blogg Side 2
Norsk institutt for naturforskning har nå publisert et spennende kartverktøy for å vise de mest egnede jerveområdene i Sør-Norge. Slike sammenhengende leveområder for jerven har lenge vært etterspurt, men arbeidet hos rovviltnemndene har gått svært sakte fram. Forskningsrapporten har tatt utgangspunkt i jervepopulasjonen, utbredelsen av beitedyrene sau og tamrein og brukt ulike modeller for å vise ulike alternativ for jervesonene. Det...
gaupe Hordaland
«Foreningen Våre Rovdyr ønsker på denne måten å takke Hordaland fylkeskommune for et godt vedtak angående gaupe og en positiv holdning til tilstedeværelse av rovdyr i naturen.» Slik begynner brever fra Foreningen Våre Rovdyr til Hordaland fylkeskommune, signert av daglig leder Ingvild Elise Ihle. Bakgrunnen er Hordalands positive holdning til gaupe. «Som dere omtaler og har gjort rede for i vedtaket...
Naturvårdsverket
Svenske myndigheter har besluttet at det ikke blir lisensjakt på ulv i Sverige til vinteren. I et brev til samtlige länsstyrelser i Sverige, skriver Naturvårdsverket at det ikke blir lisensjakt på ulv den kommende vinteren. Det er med bakgrunn Riksdagens beslutning av 10. desember 2013 om «En hållbar rovdjurspolitik» at Naturvårdsverket har gjort denne beslutningen. Der heter det at delegering av...
Flertallet i rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtar lisensfelling på de etablerte ulvefamiliene i Slettås, Hobøl og Mangen, i tillegg til en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen. Vedtaket er stikk i strid med sekretariatets innstilling som ikke anbefaler lisensfelling på ulv innenfor sonen. Foreningen Våre Rovdyr mener det er fullstendig hårreisende og meningsløst at rovviltnemndene vedtar at en...
Det er streifulv fra Sverige som stort sett står for angrepene på norske beitedyr. De stabile ulvefamiliene som har revir i Norge holder seg stasjonære innenfor revirgrensene. Nå er Osdalsflokken og Julussaflokken skutt, og det er dermed ingen dyr der som beskytter grensene sine. Det blir derfor fullstendig meningsløst av rovviltnemndene igjen skal skyte ut de stabile flokkene vi har! Les...
jerv
Det er ikke et samfunnsoppdrag å redusere truede rovdyr i norsk natur. Skrevet av: Siri Martinsen | Noah - For dyrs rettigheter Arnodd Håpnes | Naturvernforbundet Marte Conradi | WWF Berit Lind | Foreningen våre rovdyr (dette innlegget sto første gang på trykk i Nationen 14.06.2018) Nationens leder 2. juni mener de undertegnede organisasjonene må akseptere enten pest eller kolera for den sterkt truede jerven. Vårt felles brev til Klima -...
Foreningen Våre Rovdyr ønsker alle medlemmer velkomne til årsmøtet 2018. Det arrangeres i et unikt 1700-tallsmiljø omgitt av ulv, gaupe og rovfugler i hjertet av Østmarka. Årsmøtet arrangeres på Børter Gård i Børterdalen i Enebakk kommune utenfor Oslo. Gården ligger i særdeles vakre omgivelser omgitt av gamle, delikate og velholdte hus fra 1700- og 1800-tallet. De gamle stuene og husene leies...
Gaupebestanden er for sjette år på rad under det nasjonale bestandsmålet. Det melder Rovdata, som slår fast at bestanden likevel er på vei oppover. Rovdata rapporterer i dag dataene fra vinterens registrering av familiegrupper av gaupe over hele landet. Ei familiegruppe består av ei gaupemor i følge med en eller flere unger, og registreres hovedsakelig på sporsnø om vinteren. Arten...
Den skandinaviske bestanden av ulv er på tilbakegang. Det er registrert både færre ulv og færre ulveflokker i Skandinavia. I følge Rovdata er det i Sverige nedgangen skjer. Det er en sluttrapport fra vinterens registrering av ulv i Norge og Sverige som viser det. Norske Rovdata og svenske Viltskadesenter har levert data om ulv til Miljødirektoratet og Naturvårdsverket. Nedgang i flokker...
Ulvesporing
Medlemmer i Foreningen Våre Rovdyr får hvert år tilbud om gratis ulvesporing med våre profesjonelle sporere. Foreningen Våre Rovdyr arrangerer gratis ulvesporing for medlemmer hver vinter. Sporingen foregår som regel i områdene rundt Rendalen og Finnskogen i Hedmark, samt i Østmarka ved Oslo. Det er profesjonelle sporere med mange års erfaring som leder turen. I løpet av en dag følger vi...