fredag, april 26, 2019
Blogg Side 3
Arbeidet med å sikre rovdyrenes eksistens i Norge er som kjent en tung og krevende prosess. Foreningen er derfor takknemlig for alle små og store økonomiske bidrag enten du er medlem eller ikke, og du kan bruke følgende kontonumre. Konto for generelle bidrag: 2800.11.12149 Konto for medlemskontingenter 2801.46.63616 Konto for bidrag...
haugen medlemsfordel
Som medlem i Foreningen Våre Rovdyr kan du leie foreningshuset Haugen med flott koie  i ulveterrenget i Hedmark til en svært fordelaktig pris. Foreningerns overnattingssted kan også leies via airbnb.no, og da gjelder egne, lave priser for deg som er medlemmer. Dersom du ikke er medlem, kan du melde deg inn i foreningen her for å få den svært rabatterte prisen. Foreningens...
vipps
Du kan bruke Vipps! som betalingsmåte for medlemskap, abonnement, Ulvefondet og andre betalinger til Foreningen Våre Rovdyr! Bruk Vipps-nummer 135252 for betalinger til Foreningen Våre Rovdyr. Kontroller at du ser vår logo og navnet Foreningen Våre Rovdyr når du betaler med Vipps! Husk å oppgi hva du betaler for i feltet for melding i din Vipps!    
bjørn
Siden identifisering av bjørn ved hjelp av DNA ble tatt i bruk i 2010, har bestanden sunket fra 166 til 125 brunbjørner i Norge. I følge Rovdata ble det i fjor registrert 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede biologiske prøver. Det er samme antall som ble påvist i 2016. I fjor var niende året på rad med...
Lisensjakt på ulv utvides ikke til ut april måned. Det har klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre) besluttet. Elvestuen skriver en en pressemelding at det ikke blir gjort noen endringer i lisensfellingsperioden for ulv i vår. Det vil si at perioden ikke ikke utvides til ut april i år. - Jeg har mottatt mange høringsinnspill i denne saken som ble sendt...
Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen må si nei til jegerforbundet, som ønsker å fjerne buffersonen rundt ulvesonen i Hedmark. Foreningen Våre Rovdyr skriver i en henvendelse til Statsråden at buffersonen i Hedmark må bestå som den er, eventuelt innlemmes permanent i ulvesonen. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) ønsker å fjerne buffersonen for å kunne gjennomføre ulvejakt utenfor ulvesonen i den siste...
Rovdatas oppdaterte tall for ulv i Norge viser at det etter nedskyting av 26 norske ulver i statlige aksjoner i vinter, bare er igjen 44 voksne helnorske ulver i åtte helnorske ulverevir. Av de 70 helnorske ulvene vi hadde i norsk fauna tidligere i vinter, har norske myndigheter skutt og drept 26 flotte ulver i ulike statlige aksjoner. Nedskytingen omfattet...
Miljøorganisasjoner sender bekymringsmelding til klima- og miljøministeren. Her gjengir vi brevet til ministeren i sin helhet: Bekymringsmelding fra miljøorganisasjonene om mangel på helhet i rovviltforvaltningen Naturvernforbundet, Foreningen våre Rovdyr, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond ønsker å fremme flere bekymringer rundt forvaltningen av våre store, norske rovdyr. «Den du er vær fult og helt, ikke stykkevis og delt» skrev Ibsen....
jerv
Fire naturvernorganisasjoner går sammen for å hindre jakt på jerv i Oppland fylke. Foreningen Våre Rovdyr, Naturvernforbundet, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond har sammen klaget på et vedtak om skadefelling av jerv i Nord-Fron og Sør-Fron østside, datert 12. februar i år. – Vedtaket åpnet for skadefelling på én jerv og hadde varighet til og med 15....
hjort
Foreningen Våre Rovdyr har i dag sendt brev til Statsministerens kontor angående flytting av ansvarsområdet for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Brevet kan du lese her: Til Regjeringen v/Statsministerens kontor Angående flytting av ansvar for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet I en pressemelding datert 17.01.2018 fra Statsministerens kontor skrives det følgende: «Viltressurser fra Klima...