Bare 44 voksne ulv igjen i ulverevirene

Baby wolf cubs near their den site. One howling for his mother.

Rovdatas oppdaterte tall for ulv i Norge viser at det etter nedskyting av 26 norske ulver i statlige aksjoner i vinter, bare er igjen 44 voksne helnorske ulver i åtte helnorske ulverevir.

Av de 70 helnorske ulvene vi hadde i norsk fauna tidligere i vinter, har norske myndigheter skutt og drept 26 flotte ulver i ulike statlige aksjoner. Nedskytingen omfattet i følge tallene fra Rovdata over 37 prosent av den helnorske ulvebestanden.

Skytes og drepes fra helikopter

Norske myndigheter har blant annet gjennomført nedskyting av utrydningstruet ulv fra helikopter, en jaktmetode som det er ikke er tradisjon for i Norge. Foreningen Våre Rovdyr mener nedskyting av ulv fra helikopter er svært uetisk. Metoden oppfattes også som en meget kontroversiell jaktform i befolkningen. 60 prosent av nordmenn ønsker levedyktige bestander av ulv i norsk natur.

Norsk-svenske ulver

I tillegg til de 44 helnorske ulvene som Rovdata har dokumentert som gjenlevende helnorske voksnes individer denne vinteren, er det registrert 38 ulver som har tilhold på begge sidene av riksgrensen til Sverige.

110 DNA-analyser

Det totale antall identifiserte ulv i Norge denne vinteren ligger på mellom 108 og 110 individer. Med fratrekk av 26 statlig drepte ulver og 38 grenseulver, er det bare igjen 44 helnorske ulver som forskerne med sikkerhet kjenner til. Identifiseringen er gjort ved hjelp av DNA-analyser. De siste tallene kommer fram i en foreløpig statusrapport fra Rovdata datert 5. mars 2018.

Åtte helnorske ulverevir

I følge Rovdata er det så langt registrert ulvekull i de åtte helnorske ulverevirene: Mangen, Letjenna, Østmarka, Hobøl, Kynna, Slettås, Osdalen og Julussa. Det er også påvist kull i de fem grenserevirene Juvberget, Kockohonka, Skugghöjden, Magnor og Boksjø, i følge Rovdata.