Foredrag om de 4 store med Barbara Zimmermann

Den 27. oktober kommer Barbara Zimmermann til Bykle i Agder for å formidle kunnskap om de 4  store rovdyrene.

I Bykle og fjellområdene rundt er det som det meste av dette landet svært begrenset med store rovdyr. En og annen gaupe og kanskje en jerv innom i ny og ne. Foredraget med Barbara Zimmermann kan være  med å gi kunnskap, nysgjerrighet og kanskje kan det være med å forebygge konflikter i fremtiden. Vi håper og tror at rovdyrene vil bli et litt mer vanlig innslag i naturen i og rundt Bykle i fremtiden.