Ny rapport: Ulven i det norske medielandskapet

Formidler media nøytrale fakta om ulv som en truet art, eller har de vært en aktør som har hauset opp stemningen i den norske ulvedebatten?

Tirsdag 1. november lanserte vi rapporten «Ulv i media» på Litteraturhuset i Oslo. 

Det er Foreningen Våre Rovdyr, NOAH, WWF og Naturvernforbundet som har vært oppdragsgivere for rapporten som har blitt utarbeidet av forskeren Tore Slaatta i TSL Analytics/Retriever. 

TSL Analytics/Retriever har analysert norske mediers dekning av ulv i tiåret 2011-2022, og resultatet må sies å være svært oppsiktsvekkende. Nyhetsdekningen av ulv i løpet av det siste tiåret overgår selv temaer som klimakrise, virus og elbil. Ulven er et av de aller mest omtalte dyrene i norske medier, bare slått av hund og sau. Og det klart mest omtalte rovdyret. Dette til tross for at ulven er Norges minst vanlige dyr når det gjelder antall og utbredelse.

Et viktig spørsmål er derfor: Formidler media nøytrale fakta om ulv som en truet art, eller har de vært en aktør som har hauset opp stemningen i den norske ulvedebatten? Noe som i verste fall har bidratt til mer skyting av denne arten som er kritisk truet i norsk natur. 

Svaret på dette er at ulven i hovedsak har blitt omtalt negativt i de norske nyhetene. Studien viser helt tydelig at mediedekningen av ulv skaper et unødvendig negativt bilde av en kritisk truet art. 

Det kom mange spennende innspill til rapporten på lanseringen på Litteraturhuset. Både fra fagfolk og politikere. 

Noe av det mest skremmende er den drastiske endring som har skjedd i forhold til statens rolle når det gjelder å opptre som forsvarer av en trua art. Den norske staten har helt tydelig tatt en ny rolle de siste årene. Nå opptrer ikke lengre staten som forsvarer av denne trua arter, men gjør alt de kan for å bli kvitt den. Staten bruker også konfliktfylt mediedekning som argument for å skyte ulv, så dette slår begge veier. 

Norge ligger foran når det gjelder ønsket om å imøtekomme et aggressivt bygdeopprør i kampen mot det noen ser på som den «urbane eliten». Sverige er dessverre nå på vei i den samme retningen som Norge ettersom Sverigedemokratene har den samme destruktive og lite faglige funderte ulvepolitikken som SP og AP. 

Oppløftende var det likevel å høre de tilstedeværende journalisters tilbakemeldinger der man langt på vei innrømmer å ha vært alt for opptatte av sensasjonsoppslag når det gjelder ulv. Disse dyrene representerer fotogene storyer og dramatiske historier der det er lettvint å få satt i gang følelser og få mange klikk. 

Marie Simonsen fra Dagbladet sa rett ut at «her får vi i media bekreftet våre fordommer.» Ulvedekningen har vært ekstremt skjev og ensidig. Det kan handle mye om latskap fra mediene, som fortsatt tror at de må leve av fare, frykt og det oppsiktsvekkende. Rettsaker er ikke så spennende å dekke. Det er også svært skadelig at SP har tatt eierskap til ulvesaken. Det er denne forståelsen som ligger til grunn for mye av journalistikken.

Mange journalister dekker ulvesaken nærmest som en fotballkamp. 

Journalister bør nå oppdatere seg mye mer på tap av artsmangfold – sånn som de har gjort i klimadebatten. Dagbladet hadde forresten en veldig god leder om denne saken 1.11: https://www.dagbladet.no/…/gir-ulven-et…/77607083…

Media har en utrolig viktig rolle som vaktbikkje og beskytter av svake parter i samfunnet. Om det er dyr eller mennesker. De skal ikke godta vedtatte sannheter, men lete etter fakta. Dette er kjernen i samfunnsoppdraget. Mot ulven har de feilet grovt. 

Nå som vi står i en global naturkrise har mediene et spesielt viktig ansvar for å bringe en nyansert fremstilling av trua arter som bidrar til forståelse for naturen og artenes verdi og betydning. 

Det er svært viktig at naturfaglig informasjon og fakta om ulv i naturen og dens økologiske rolle formidles korrekt i samfunnsdebatten i tiden som kommer. Det er et stort gap mellom engasjementet for ulven på grasrota og det bildet man får av en «mislikt ulv» i mediene. Vi håper mediene tar disse funnene på alvor og gjør noe med sin fremstilling av ulv slik at de ikke hauser opp stemningen mot en art som mer enn noen annen trenger vår beskyttelse nå. 

Hele rapporten kan du lese ved å trykke på denne lenken.

Her er en kronikk som NOAH, Foreningen Våre Rovdyr, WWF og Naturvernforbundet hadde sammen i Dagbladet om saken 1.11.2022: https://www.dagbladet.no/…/norske-medier-gjor…/77615400