Om oss

Foreningen Våre Rovdyr er en landsomfattende frivillig organisasjon som ble stiftet i 1986.

bjørn binne bjørnunge
Bjørnebinne som beskytter ungene sine I de finske skogene. Foto: Istock

Vi jobber for å bevare rovdyrene i Norge, og for at det skal bygges opp livskraftige bestander av rovdyr i sitt naturlige miljø.

Vi er partipolitisk nøytrale, og består av medlemmer, ansatte og styremedlemmer.

Vi jobber politisk og er høringspart for offentlige myndigheter i rovdyrsaker. Foreningen er utpekt av Klima- og miljødepartementet som representant i Kontaktutvalg for rovviltforvaltning.

Grundig vitenskapelig basis for arbeidet er svært viktig for oss, og vi jobber med å spre faktabasert informasjon. Vi utgir også tidsskriftet Våre Rovdyr.

Vi har  også vår egen Rovdyrpris. Videre arrangerer vi turer med ulvesporing for medlemmer.

Foreningen Våre Rovdyr samarbeider med vår svenske søsterorganisasjon Svenska Rovdjursföreningen og ulike norske miljøorganisasjoner.

Mer konkret om hva vi gjør for rovdyrene:

  • Gir innspill til regjeringen og politiske partier
  • Er i dialog med Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Fylkesmennene
  • Engasjerer oss i den løpende rovviltforvaltningen, og påklager bl.a. fellingsvedtak
  • Drifter et rovfuglmottak i Nes i Akershus
  • Taler rovdyrenes sak på konferanser og arrangementer
  • Gir informasjon til ulike aktører i forbindelse med prosjekter og temaarbeid
  • Taler rovdyrenes sak i media og debatter