Regjeringen vil skyte binne med unger! Ekstremt, Bart Eide!

Nå skal bjørnebinna NT 125 med unger skytes av SNO!Klima – og miljødepartementet har nå omgjort avslaget fra Miljødirektoratet på felling av binne NT 125 med unger i Snåsa!

Dette er en ekstrem dreining i norsk rovviltforvaltning. Skyting av binne med unger er helt forkastelig i seg selv, og når bestanden samtidig ligger så langt under bestandsmål skulle et slikt vedtak ikke være mulig. Klima – og miljødepartementet med Barth Eide i spissen har bedt SNO om å skyte binna med unger så raskt som mulig!

FVR har selvsagt klaget på avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å stanse fellingen.

Se sak i NRK

Innlegg i VG

Intervju i Namdalsavisa

Foto: Erik Frøystein