Tags Rovdyr

Tag: rovdyr

Vi kan ikke tøye grensene for hva vi gjør mot ville...

Det er ikke et samfunnsoppdrag å redusere truede rovdyr i norsk natur. Skrevet av: Siri Martinsen | Noah - For dyrs rettigheter Arnodd Håpnes | Naturvernforbundet Marte Conradi | WWF Berit Lind...

50 ulver i Skandinavia har forsvunnet

Den skandinaviske bestanden av ulv er på tilbakegang. Det er registrert både færre ulv og færre ulveflokker i Skandinavia. I følge Rovdata er det...