Avisa Raumnes om Rovfuglmottaket

Media har virkelig fått øynene opp for Geir Sjøli og kattugla på Rovfuglmottaket!