Krav om felling fikk avslag

Onsdag 17. mars kom en ulv seg innenfor et inngjerdet beite i Rakkestad og bet ihjel to sauer. Ordføreren i Rakkestad kommune, Karoline Fjeldstad, sendte søknad til Miljødirektoratet om fellingstillatelse på ulven. Stortingsrepresentant for Senterpartiet Ole André Myhrvold var raskt ute i avisa Nationen med krav om «stående fellingstillatelse for slike tilfeller», til tross for at hendelsen fant sted innenfor «ulvesona».

Foreningen Våre Rovdyr sendte inn protest mot felling 18. mars, og anmodet samtidig om innsyn i alle dokumenter tilknyttet oppføring og vedlikehold av den angitte innhegningen, da det var grunn til å tro at gjerdet ikke holdt tilfredsstillende standard.

En reportasje i Distriktsnyhetene på NRK 19. mars kunne stadfeste at hegnet verken har vært forskriftsmessig vedlikeholdt, eller holder godkjent standard som rovdyravvisende gjerde. Se videoklipp:

Samme dag avslo Miljødirektoratet Rakkestad kommunes søknad om skadefelling med følgende begrunnelse:

Statsforvalteren i Oslo og Viken har rapportert om at det aktuelle gjerdet som skadene er skjedd innenfor, ikke oppfyller standarden for rovviltavvisende gjerder. Og videre at det innen kort tid vil bli gjort utbedringer av gjerdet for å heve kvaliteten på gjerdet. Miljødirektoratet vurderer ut fra dette at det i den aktuelle saken finnes en annen tilfredsstillende løsning for å forhindre skade.

https://www.nationen.no/nyhet/ulv-har-drept-to-sauer-i-rakkestad-ordforer-har-bedt-om-at-den-felles/