Ingen lisensfelling i Sverige til vinteren

Naturvårdsverket

Svenske myndigheter har besluttet at det ikke blir lisensjakt på ulv i Sverige til vinteren.

I et brev til samtlige länsstyrelser i Sverige, skriver Naturvårdsverket at det ikke blir lisensjakt på ulv den kommende vinteren.

Det er med bakgrunn Riksdagens beslutning av 10. desember 2013 om «En hållbar rovdjurspolitik» at Naturvårdsverket har gjort denne beslutningen. Der heter det at delegering av beslutning om lisensjakt bør skje uten begrensning i samtlige länsstyrelser når forvaltningsområdet har oppnådd minimumsnivå for en art.

Naturvårdsverket fastsatte landets minimumsnivå for ulv den 30. oktober 2014, og gjelder fram til den 29. oktober 2019 eller inntil noe annet besluttes.

I følge en oversikt som Naturvårdsverket har utarbeidet for ulv, viser at bestanden for ulv bør ligge på minimum 300 dyr. Den frøste juni meldte de at bestanden av ulv hadde sunket til omkring minimumsbestanden.

Naturvårdsverket begrunnet sin holdning i forhold til svensk høyesterett som den 30. desember 2016 besluttet at det skal finnes minimum 300 ulv i Sverige.

– Ulvens populasjon har minsket i løpet av de tre siste årene. Populasjonen ligger nær de 300 ulvene som er et av kravene for bevaringsstatusen.

Naturvårdsverket mener derfor at det ikke er forsvarlig med lisensjakt ut fra bestandens utvikling. De bedømmer situasjonen slik at lisensjakt ikke vil være i tråd med forvaltningens mål om en bærekraftig bevaringsstatus for artens bestand i dets naturlige utbredelsesområde. Det er årsaken til at verket ikke kommer til å tillate ulvejakt i Sverige den kommende vinteren. Vurderingen skal gjøres på nytt i 2019.