Svært positivt vedtak for Hordaland fylkeskommune og for naturen

Foreningen Våre Rovdyr fornøyd med politikerne i vest

gaupe Hordaland

«Foreningen Våre Rovdyr ønsker på denne måten å takke Hordaland fylkeskommune for et godt vedtak angående gaupe og en positiv holdning til tilstedeværelse av rovdyr i naturen.»

Slik begynner brever fra Foreningen Våre Rovdyr til Hordaland fylkeskommune, signert av daglig leder Ingvild Elise Ihle. Bakgrunnen er Hordalands positive holdning til gaupe.

«Som dere omtaler og har gjort rede for i vedtaket er gaupa rødlistet, på samme måte som alle de fire stor rovdyrene. Gaupa ligger for sjette året på rad under det nasjonale bestandsmålet. Det er gledelig å se at gaupa kan få mulighet til å benytte seg av større naturlige leveområder, slik som Hordaland fylke er. Gaupa er et rovdyr som er svært sky og det er få som er så heldige å få oppleve det store kattedyret.

Vi er av den oppfatning at tilstedeværelse av rovdyr fører til en mer helhetlig natur hvor de naturlige prosessene går sin gang. Tilstedeværelse av rovdyr fører også for de aller fleste til en god følelse av å oppleve naturen slik den skal være.

Foreningen Våre Rovdyr har mange medlemmer i Hordaland og vi vil på vegne av både de og hele foreningen dele vår entusiasme for Hordaland fylkeskommune sin positive innstilling til gaupa. Vi har de siste årene også merket en voksende interesse i å oppleve rovdyr i sitt naturlige habitat og vi er helt sikre på at Hordaland fylkeskommune vil merke en positiv innstilling fra både egne innbyggere og turister fra andre land.

Om dere skulle ønske å bygge videre på dette vedtaket, eller har behov for mer inngående kunnskap om gaupa så ta gjerne kontakt med oss!

Vennlig hilsen,
Ingvild Elise Ihle
Daglig leder
Foreningen Våre Rovdyr»