Nytt nummer av Våre Rovdyr

Forsidefoto: Tom Dyring

Vårutgaven av FVRs tidsskrift er nettopp sendt ut til alle foreningens medlemmer. Hovedtemaet i dette nummeret er «Nasjonalparker og rovdyr», og med dette markeres starten på en ny kampanje for bedre vern av dyre- og planteliv innenfor nasjonalparkene, og for de naturlig hjemmehørende rovdyrenes rett til å etablere seg der. 

Foreningens informasjonskonsulent, Viggo Ree, har skrevet en spennende artikkel om omstendighetene rundt den første, sensasjonelle oppdagelsen av en Gullsjakal innvandret til Norge i 2020.

Vi minner om at medlemskap i Foreningen Våre Rovdyr inkluderer alle årlige utgitte hefter av Våre Rovdyr.