Ulv innenfor ulvesonen

Ikke en gang innenfor ulvesonen skal ulven få leve mener rovviltnemndene i region 4 og 5. Den 8. oktober vedtok nemndene å skyte fire flokker som alle befinner seg innenfor ulvesonen. Dette tydeliggjør hvor mye vi faktisk må stå sammen og kjempe for å bevare kritisk truede arter i norsk natur. Det er forstemmende å se at verdien av toppredatorer og deres økologiske funksjon fullstendig blir sett bort ifra. Foreningen Våre Rovdyr er helt tydelige på at tilstedeværelse av store rovdyr i naturen er til glede for mange mennesker og medfører faktisk økt livskvalitet ved å kunne ferdes i intakt natur.

I vår klage har vi lagt ekstra vekt på at vedtaket strider med naturmangfoldloven, ikke tar hensyn til at befolkningen faktisk ønsker rovdyr velkommen og at faren for å felle dyr i det såkalte Settenreviret er akutt. Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, først ledd bokstav c som sier at felling kan skje ved ivaretakelse av allmenne hensyn og offentlige interesser av vesentlig betydning. Ingenting av dette kan sies å være bevist at ulven utsetter for noen som helst slags fare.

Hele klagen kan du lese her: