Ulver som streifer er helt naturlig

Foto: Roger Brendhagen

En enslig ulv blir observert i Asker kommune og skadefellingstillatelse blir gitt på telefon lenge før ulven har gjort noen som helst «skade» målt i menneskelig målestokk. Men skytes det skal den. Dette viser igjen et natursyn som er totalt utdatert. 

Det er også denne gangen gitt tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til å jakte med løs på drevet halsende hund under jakten. Vi er midt i den mest sårbare tiden for alle arter nå. Jakt med løse hunder på denne tiden av året vil føre til veldig mye unødig og ekstra stress for andre arter som befinner seg i området. Det er også stor fare for angrep på andre arter enn ulven det jaktes på, også husdyr.

Her hopper man totalt bukk over prinsippene om «skadens omfang og utvikling» (det har jo faktisk ikke skjedd skade) og muligheten til å gjennomføre forebyggende tiltak før man gir fellingstillatelse. Dette siste blir ikke engang vurdert i saken. 

Det er heller ikke gjort noen undersøkelser om denne ulven er et genetisk viktig individ.

Det som er unaturlig og skremmende i denne saken er forvaltningens reaksjon. Man er lynraskt ute med skadefellingstillatelser i tilfeller der rovdyrene IKKE har gjort skade. Dette gir noen signaler som er svært uheldige for befolkningen ellers. Her burde man isteden informert om at ulv er en helt naturlig art i norsk natur og at den ikke er farlig. 

Selv om rovdyr beveger seg utenfor de politiske bestemte svært begrensede sonene de er satt til å leve innenfor så er det ingen grunn til panikk. 

Når man følger med på måten rovdyrene blir behandlet på i Norge så er det som å titte mange hundre år tilbake i tid. Skal man skyte rovdyr bare fordi de er rovdyr? Dette er holdninger som vi som folk har beveget oss vekk fra for lenge siden, men forvaltningsorganene og overivrige lokale fellingslag henger igjen i disse uetiske tankebanene.  

https://www.vg.no/nyheter/i/x8066R/ulv-gikk-gatelangs-i-asker-jeg-trodde-det-var-ei-bikkje

https://www.miljovedtak.no/VedtakSøk/VisSak?sakId=49030