Klage på lisenskvote på ulv innenfor ulvesonen

Foreningen Våre Rovdyr har klaget på vedtaket til rovviltnemndene i region 4 og 5 angående lisenskvoten på ulv innenfor ulvesonen.

Vedtaket er totalt uforsvarlig, uakseptabelt og uten et kunnskapsgrunnlag som et slikt vedtak krever. Vedtaket strider i tillegg med naturmangfoldloven §§ 1, 5, 9 og forutsetningene i begrunnelsen til § 18 første ledd bokstav c). Bernkonvensjonen brytes også, samt sannsynligheten for å oppnå bestandsmålet for ulv reduseres kraftig. Ulvesonen blir med dette vedtaket i praksis ubetydelig for forvaltningen og rovdyr har ikke lenger noe areal i Norge hvor de skal ha rett til å leve og strider derfor med den todelte målsettingen i rovviltforvaltningen.  Behandlingen av dette vedtaket i rovviltnemnda er også sterkt kritikkverdig, hvor flere myter og feilaktige opplysninger får stå som sannheter.

Hele klagen kan leses her: